Resultat A och B-prov 

2018

KKL 6-7/10 Domare Roger Westerman
Lör
1 Birgitta Knöppel, Waggs South Dakota, lab
2 Jesper Svensson, Line Up Jackie Onassis, lab
0 Hanna Nilsson, Blågul's Limoncello, gold
0 Ylva Melin, Sea-Croft Damselfly, lab
0 Tina Höggren, Gilliams Gold Sky and Heroic Glory, flatcoat

Sön
1 GunnarJansson, Jaktyrans Gale Wrangler, lab
0 Sissi Johansson, Meadowlark Morrigan, lab
0 Marie Niklasson, Pilens Hydra, lab
0 Hanna Nilsson, Blågul's Allra coolaste Polare, gold


Lördagen


Söndagen

Bilder från KKL nedan tagna av Hanna Nilsson (eller med hennes kamera)

Höstens B prov 7-9/9 Domare Leif Gustafsson
Nkl
1 VP Entusiasterna till bästa nkl hund Birgitta Bernadotte, Sea-Croft Nice N'Easy, lab
1 Titti Ericsson, Aristocuri's Oxana, curly
1 Britt Kallur, Vindögats Viddja, golden
1 Christina Höggren, Gilliam's Gold sky and Heroic Glory, flatcoat
2 Marie Storm, Engsboda My charm starts alarm, flatcoat
2 Annica Stenström, Ryegate's Touch Too Much, flatcoat
3 Elisabeth Hoppe, Upsolut Bellini, golden
3 Lars Nerelius, Rockdove's I'm Ready, lab
3 Lena Pettersson, Rockdove's One and a half, lab
3 Sara Ahlgren, Wijmas Springbreak, lab
3 Jessica Hedenstein, Conover's Liquorice Sweets, lab
0 Michael Modin, Waterfreak's Vision of Vinston, golden
0 Anette Brennius, Kimline's Kay Zinc, lab
0 Birgitta Torndal, Conover's New Year's Night, flat coat


Christina Höggren, Domaren Leif och Birgitta Bernadotte (Titti och Britt hade åkt vid fotograferingen)

Ökl
1 Bästa ökl hund Birger Österberg, Streamlight's Aquas Mr O P Mix, lab
1 Anki Andersson, Searover Aylas Peace, lab
1 Lena Almstedt, Searover Copy Dodge, lab
2 Marie Niklasson, Pilens Hydra, lab
3 Roger Almstedt, Gracehunter's Win's Pirate Breeze, lab
3 Sissi Johansson, Meadowlark Morrigan, lab
0 Lena Appelkvist, Avjava's Mons Maraldi of Peder, golden


Anki Andersson, Lena Almstedt, domaren Leif och Birger Österberg

Ekl
1 VP Gotlandsankan (provets bästa hund). VP Massgaisten (provets bästa hund med utställningsmerit) Gisela Fuchs, Zebulons Karrakatta, flatcoat
1 Åsa Sjöberg, Line Up Jackie Onassis, lab
1 Sandra Jansson, Justlike Marquez, lab
1 Sandra Jansson, Reedsweeper's Blue Steel, lab
1 Ylva Melin, Sea-Croft Damselfly, lab
2 Anki Andersson, Searover Jades Frank S, lab
2 Birgitta Bernadotte, Sea-Croft Ladybird, lab
2 Rodnie Hansson, Benningdale's Titos Fireman, lab
2 Barbro Nordborg, Sweet Licorice Boyse's Pheasant, flatcoat
2 Hanna Pettersson, Höghedens Ull, golden
3 Maria Isenberg, Reedsweeper's Rowanberry, lab
3 Lars Nerelius, Rockdove's Tide's Twist, lab
3 Ingela Sandenskog, River Fox Red Blaze of Texmo, tollare
3 Cecilia Bordning, Zebulons Coolah Tops, flatcoat
0 Helena Stenberg, Thorsvi Craigduff, lab
0 Tina Engstörm, Engsboda Sugar Daddy, flatcoat
0 Tina Engström, Engsboda I'm all Brown, flatcoat


Sandra Jansson, domaren Leif, Gisela Fuchs, Åsa Sjöberg, Ylva Melin


Zebulons Karrakatta-Gisela Fuchs

Blandade bilder från provdagarna:

Vårens B prov 28/4 Domare Andreas Josefsson

Nkl
2 Sara Ahlgren, Wijmas Springbreak, lab
3 Cahtarina Johansson, Vettisens Tekla, lab
0 Christina Höggren, Gilliam's Gold Sky and Heroic Glory, flat
0 Marie Göransson, Wijmas Springtime, lab
0 Annica Stenström Ryegat's Touch Too Much, flat
0 Staffan Gustafsson, Move-On, lab

Ökl
1 Maria Isenberg, Reedsweeper's Rowanberry, lab bästa ökl hund
1 Ylva Melin, Sea-Croft Damselfly, lab
1 Berit Karlsson, Viltvårdarns Zuza, lab
2 Helena Stenberg, Thorsvi Craigduff, lab
3 Anna Lydhal, Lustans Dandy Moscovy, flat
0 Leila Löfgren, Line Up Jackie Collins, lab
0 Louise Adler, Jaktkulans Krut, lab
0 Sissi Johansson, Meadowlark Morrigan, lab

Ekl
1 Maria Isenberg, Reedsweeper's Rowanberry, lab
2 Åsa Sjöberg, Line Up Jackie Onassis, lab

2017

A-prov KKL 17/9 Domare Roger Westerman
1 Rodnie Hansson, Benningdale's Titos Fireman, lab
2 Hanna Nilsson, Blågul's Allra Coolaste Polare, golden
0 Sissi Johansson, Meadowlark Morrigan, lab
0 Ylva Melin, Sea-Croft Damselfly, lab

Rodnie och Manne 1:a pris

 

B-prov 1-3/9 Domare Bitte Sjöblom

Nkl
1 Lena Appelkvist, Avjava's Mons Maraldi of Peder, golden VP Entusiasterna provets bästa nkl hund
1 Roger Almstedt, Grachunters Win's Pirate Breeze, lab
1 Anki Andersson, Searover Aylas Peace, lab
2 Elisabeth Vickman, Actualis Blue Spice, flat
2 Christina Höggren, Gilliam's Gold Sky and Heroic Glory, flat
3 Maria Lingman, Willowridge Four Roses, lab
3 Lena Gustafsson, Zebulons Jazper, flat
0 Catharina Sundh, Höstglädjens Hearts Burst Into Fire, golden
0 Annica Stenström, Ryegate's Touch Too Much, flat
0 Birgitta Torndal, Conover's New Year's Night, flat
0 Staffan Gustafsson, Move-On, lab
0 Arne Allden, Pumpans Sweet Dumpling, lab 

 

 

   

 

 

Ökl
1 Ylva Melin,  Sea-Croft Damselfly, lab
1 Birgitta Bernadotte, Sea-Croft Ladybird, lab
1 Lena Almstedt, Searover Copy Dodge, lab
1 Anette Axelsson, Happy Birdhunter's One More Time, golden
2 Sissi Johansson, Meadowlark Morrigan, lab
2 Lisa Falck, Happy Birdhunter's Time after Time, golden
3 Marie Niklasson, Pilen Hydra, lab
0 Maria Isenberg Reedsweeper's Marius Black, lab
0 Kenneth Olsson, Camiveras Charmiga Chirac, golden
0 Viveka Lindström, Full Blas's Viggo Varg, lab
0 Maria Isenberg, Reedsweeper's Rowanberry, lab
0 Margareta Kron, Gilliam's Gold Wisdom And Courage, flat

  

  

 Ekl
1 Marie Duse, Searover Pumas Fame, lab VP Gotlandsankan provets bästa hund
1 Anki Andersson, Searover Pearl Jade, lab
1 Carina Sandberg, Svart & Gul Mango Chutney, lab Championat
1 Eva Bergholtz, Zebulons Molly Dook, flat
1 Lisa Falck, Woodfinch Hollywood, golden
2 Annika Norman, Sea-Croft Lone Star, lab
2 Anki Andersson, Searover Jades Frank S, lab
2 Marie Elgström Claesson, Tisslabo Corelli, lab
3 Åsa Sjöberg, Line Up Jackie Onassis, lab
0 Anette Axelsson, Moorman's Lennie Vega, lab
0 Margareta Kron, Gilliam's Gold Drömvinsten, flat
0 Sara Runesdotter, Pebbletoft Pearl, golden
0 Kickie Lilliehöök, Vindögats Solstråle, golden

 

  

  

  

 

 

****************************************************************************************************************************************

B-prov 13-14/5 Domare Ingela Funck

Nkl

1 Sissi Johansson, Meadowlark Morrigan, lab Bästa nybörjarhund
1 Ann Sommarin, Carmal's Forever, lab
2 Ann-Margret Appelqvist, Actualis Blue Spice, flat
2 Christina Höggren, Gilliam's Gold Sky and Heroic Glory, flat
2 Roger Almstedt, Gracehunters Win's Pirate Breeze, lab
3 Annica Stenström, Ryegate's Touch Too Much, flat
3 Catharina Johansson, Vettisens Tekla, lab
0 Helena Dahlén, Seaspirit Primula, golden
0 Arne Alldén, Pumpans Sweet Dumpling, lab
0 Magnus Lydahl, FLatterhaft Last Look at Eden, flat


Ann Sommarin och Sissi Johansson

Ökl

1 Märta Segerström, Blackbound Carnock, lab Bösta öppenhund
1 Åsa Sjöberg, Line Up Jackie Onassis, lab
1 Ulla Wrange Stenbury Black Dace, lab
2 Maria Isenberg, Reedsweeper's Rowanberry, lab
2 Lena Almstedt, Searover Copy Dodge, lab
3 Leila Lövgren, Line Up Jackie Collins, lab
3 Ulla Wrange, Searover Pumas Chell, lab
0 Claire Nicol, Searover Jades Marilyn M, lab

Märta, Ulla och Åsa

Ekl

1 Maria Björklund, Searover Bass Q'Diesel, lab
0 Ann Sommarin, Copperbirch Gara, lab

Maria Björklund och domaren Ingela Funck

 

 

 

********************************************************************************************************************************************************'**************

2016

A prov
KKL

5/11 Domare Mats Närling
Godk Line Up Jackie Onassis, lab Åsa Sjöberg
Godk Reedsweeper's Rowanberry, lab Maria Isenberg
Ej godk Jarailstar Heavenly, lab Helene Pettersson
Ej godk Tisslabo Niki, lab Elsa Brobacke
KEP Doubleuse Loweswater Gold, gold Pehr Söderman

6/11 Domare Roger Westerman
Godk Masterkey's Fax Wiska, lab Helena Närling
Ej godk Jarailstar Heavenly, lab Helene Pettersson
Ej godk Tisslabo Niki, lab Elsa Brobacke
Ej godk Doubleuse Loweswater Gold, gold Pehr Söderman

 

 
Redo för start på lördagen i Gammelgarn, Markägare och domare i samspråk.

  
Lunchpaus på Ardrebo


Lördagens godkända ekipage, Åsa och Maria

 

 
Redo för start i Vamlingbo på söndagen.

 
Gotland bjöd på varieande väder denna helg.


Rolle fixade lunch i en fiskebod.


Söndagens godkända hund Masterkey´s Fax Wiska med Helena Närling.

 

*****************************************************************************************************************************************************

B prov

Höst Domare Isac Träffe
Nkl 2/9
1hp VP Entusiasternas (provets bästa nybörjarklasshund) samt VP Gotlandsankan (provets bästa hund)Line Up Jackie Collins, lab Leila Lövgren
1 Wingames Blue Frog, lab Susanne Sundqvist
2 Sea-Croft Damselfly, lab Ylva Melin
2 Pilens Hydra, lab Marie Niklasson 
2 Doubleuse Hair, golden Desiré Troëng
3 Seaspirit Primula, golden Helena Dahlén
3 Flatterhaft Last Look At Eden, flat Magnus Lydahl
0 Gilliam's Gold Sky and Heroic Glory, flat Christina Höggren
0 Feedback's Black Phantom, flat Liselotte Nordensten
0 Upsolut Bellini, golden Elisabeth Hoppe
0 Meadowlark Morrigan, lab Sissi Johansson
0 Wingames Stars Hera, lab Helen Karlsson
0 Silvicola Amica Paparazzi, tollare Sara Thomsson Neogard

 

Ökl 3/9
1 Ringlets Hazel, lab Cecilia Ludvigsson
1 Line Up Jackie Onassis, lab Åsa Sjöberg
1 Reedsweeper's Rowanberry, lab Maria Isenberg
1 Benningdale's Titos Fireman, lab Rodnie Hansson
3 Reedsweeper's Ruff Stuff, lab Lars Nerelius
3 Full Blast's Viggo Varg, lab Viveka Lindström
0 Wingames Blue Frog, lab Susanne Sundqvist
0 Firepoppys Kestrel, lab Helen Karlsson

 

Ekl 4/9
1 Meadowlark Nore, lab Katarina Pedersen
1 Pilens Lejon, lab Sofi Piehl
2 Pebbletoft Pearl, golden Sara Runesdotter
2 Thorsvi Kilchoman, lab Helena Stenberg
3 Sea-Croft Lone Star, lab Annika Norman
3 Jaktyrans Magnolian Kane, Anita Olsson
3 Zebulons Lalla Rhook, flat Katarina Pedersen
3 Rockdove's Tide's Twist, lab Lars Nerelius
3 Höghedens Ull, golden Hanna Pettersson

 

 

Här är lite blandade bilder från provet

 

 

 

 

  

 

 

***************************************************************************************************************************************************** 

Vårprov B Domare Reine Hansson
30/4

Nkl 
1 Reedsweeper's Rowanberry, lab Maria Isenberg Provbäst
1 Lustans Dandy Muscovy, flat Anna Lydahl
1 Full Blast's Viggo Varg, lab Viveka Lindström
1 Searover Copy Dodge, lab Lena Almstedt
2 Actualis Blue Spice, flat Ann-Margret Appelqvist
2 Flatterhaft Last Look At Eden, flat Magnus Lydahl
0 Mysslä's Prima Donna Av Tröbbel, tollare Lars Hargeson
0 Gilliam's Gold Sky and Heroic Glory, flat Christina Höggren
0 Minnows At Sea, lab Jessica Hedenstein

Ökl
2 Be Active's Amazing Cayenne, golden Suzanne Asplund
2 Searover Twinkle Finest Star, lab Anneli Jansson
0 Sherlock's Alley Oop, flat Gunilla Lefwerth

Ekl
2 Searover Tans Little Shade, lab Anneli Jansson
2 Goldzack December Man In The Moon, golden Lisbet Tengroth

Övriga bilder från provet

Ekl Anneli och Lisbet

Ökl Suzanne och Cayenne

Ökl "Star"