PROV 2018

 

Ordinarie prov

Vårprovet 21/4 (22/4 är reserevdag)

Sista anmälningsdag 10/4

Höstprovet 22/9 (23/9 är reservdag)

Sista anmälningsdag  7/9

Alla klasser. 

Avgift 300 kr inbetalas till SSRK Gotland bg 5280-3681.

 

Uttagningsregler till SM 2018: Det ordinarie höstprovet  (2017) och det ordinarie vårprovet (2018) ligger som grund för uttagning till SM. Bästa hund i snitt av dessa två prov blir uttagen att tävla för SSRK Gotland i Viltspår SM-2018.
 
__________________________________________________________________________________  
 
Rörliga Viltspårprov 2018

Alla klasser  
1 mars - 31 maj samt
1 augusti - 30 november
 
 
Avgift 300 kr inbetalas till SSRK Gotland bg 5280-3681.
Märk betalningen med "rörligt viltspår" & även namnet på föraren. Detta underlättar för kassören.
 
För betalning från utlandet: IBAN: SE 33 9500 0099 6034 0245 2316 BIC/SWIFT; NDEASESS  
 
Länk till anmälningsblankett.
   
 
Blanketten behöver bara skickas i ett exemplar. 
 
Gärna anmälan via mail!
 
Anmälan blir giltig när betalning inkommit.
                       
Anmälan skickas till

larsson.ce@telia.com 
Elisabeth Vickman
Styrmansgatan 433 62150 Visby 
076-2035854