Prov 2019

Ordinarie prov

Vårprovet 27/4 (28/4 är reservdag)

Sista anmälningsdag 13/4

Höstprovet 28/9 (29/9 är reservdag)

Sista anmälningsdag 14/9

Alla klasser

Avgift 350 kr inbetalas till SSRK Gotland bg 5280-3681
Märk betalningen med ”ordinarie viltspårprov” eller ”rörligt viltspår” och namnet på föraren. Detta underlättar för kassören.

Uttagningsregler SM 2019: 

Det ordinarie höstprovet (2018) och det ordinarie vårprovet (2019) ligger som grund för uttagning till SM.
Bästa hund i snitt av dessa två prov blir uttagna att tävla för SSRK Gotland i Viltspår-SM 2019.

Rörliga Viltspår 2019

Alla klasser

1 mars – 31 maj samt

1 augusti – 30 november

Avgift 350 kr inbetalas till SSRK Gotland bg 5280-3681

Märk betalningen med ”ordinarie viltspårprov” eller ”rörligt viltspår” och namnet på föraren. Detta underlättar för kassören.

 
 
Länk till anmälningsblankett.
   
 
Blanketten behöver bara skickas i ett exemplar. 
 
Gärna anmälan via mail!
 
Anmälan blir giltig när betalning inkommit.
                       
Anmälan skickas till

larsson.ce@telia.com 
Elisabeth Vickman
Styrmansgatan 433 62150 Visby 
076-2035854