Verksamhetsplan 2018 SSRK-Gotland

 

Under våren kommer en träningshelg som vänder sig retriever att genomföras.

Viltspårsprov kommer att arrangeras under våren och hösten. Även kurser och träningar finns med som kommande verksamhet inom viltspårsdelen.

B-prov för retriever kommer att genomföras under året. Även WT och kkl  kommer att genomföras. 

Utställningen kommer även i år vare en dubbelutställning som genomförs under våren på marker i Roma.

Romaprovet för spaniels kommer att genomföras under hösten vid lämplig tidpunkt som meddelas senare.  Spanielträning, vattenprov och fältprov kommer att arrangeras löpande under året även ett kaninprov kommer att genomföras.

FB-R. Funktionsbeskrivning är en ny verksamhet som håller på att formas och kommer efter behov att genomföra tester. Vi kommer även ha en testledare-utbildning i FB-R.

Vi kommer ha tolling-prov i höst och träning.

Utöver detta kommer det att löpande hållas kurser och utbildningar under året.

Detta är en plan för kommande verksamhetsår vilket innebär att det kan förekomma små förändringar. 

 

Information kommer löpande att finnas på hemsidan www.ssrkgotland.se