SSRK Gotlands styrelse för 2018

 

Ordförande

Lotta Persson                         0736550031

evalotta.persson@telia.com

Sjövägen 24, 622 65 Gotlands Tofta

 

Sekreterare och postmottagare/ledamot

Magnus Karlsson                     0703334218, 0498-51190

magnus.annelie@gmail.com

Väte Juves 106 62240 Romakloster

 

Kassör/ledamot

Kerstin Bergquist                   0738240851

kerstin.bergquist.53@gmail.com

Hagagatan 23, 623 51 Hemse

 

Jaktprovssekreterare Spaniel/Vice ordförande/ledamot

Morgan Hallgren                     0705634047, 0498-240002

morganhallgren@hotmail.se

Mulde Fritidsby 150, 623 55 Klintehamn

  

Jaktprovssekreterare Retriever/ledamot

Åsa Sjöberg                             0768317098

asa.nadja@telia.com

Sigters 603, 623 41 Havdhem

 

Utställningsekreterare/ledamot

Birgitta Torndal                        0703644192

birgitta.torndal@telia.com  

Flädergatan 21, 621 44 Visby         

             

Viltspårssekreterare/ledamot

Elisabeth Vickman                     0762035854

larsson.ce@telia.com

Styrmansgatan 433, 62150 Visby

  

Tollaransvarig/Ledamot

Lars Hargesson                       0764057537

l.harge@telia.com

Lummelunda Tjaulsvägen 29, 621 71 Visby

   

Ledamot

Michael Modin                            0704672113

micmod@telia.com

Södra Kustvägen 51, 623 77 Klintehamn

 

Suppleant

Ingmar Palmgren                    070 2490349, 0498 50668

ingmar.palmgren@telia.com   

Halla, Hallgårde 132, 622 52 Romakloster

 

Suppleant

Mona Stengård                       0705839667

jaktfalkens@telia.com

Västra Sömmerskestigen 22, 621 53 Visby

 

Hedersledamot

Helge Ahlner                           0731427742, 0498 262067

wisborgen@telia.com

Fardhemsvägen 5, 623 51 Hemse

 

 

Valberedning

Sammankallande Erik Bergh

Lena Pettersson